Overzicht diensten

Ons bedrijf in Hilversum biedt u een proffesioneel dienstenpakket wat onder andere bestaat uit:

Projecten Renovatie / Restauratie / Nieuwbouw

Wij kunnen in eigen huis complete bouwplannen ontwikkelen voor:

 • bouwtekeningen renovatie / verbouwing onroerend goed
 • onderhoudsplannen onroerend goed
 • nieuwbouw en/of uitbreiding van onroerend goed

Bouwkostendeskundigheid

Wij beschikken over ruime kennis en ervaring om uw (bouw)plannen om te zetten in een financieel plaatje. Hierbij moet u niet alleen denken aan bouwkostenramingen, ook begroten wij complete stichtingskosten en hebben wij modellen voor de financiele kant van vastgoedbeheer. Om deze kosten overzichtelijk te berekenen en te presenteren beschikken wij over het computerprogramma IBIS-trad. Doordat wij deze deskundigheid 'in eigen huis' hebben, kunnen wij u optimaal ondersteunen bij uw financiele afwegingen omtrent uw bouwplan en vastgoedvraagstukken.

STABU Bestekservice

Om na het definitief ontwerp van uw bouwplan een goed contract met een aannemer af te sluiten, is het bestek een onmisbaar onderdeel. Hierin beschrijven wij onder welke voorwaarden en condities uw bouwplan gerealiseerd moet worden alsmede de technische uitvoering hiervan. Wij beschikken over een STABU licentie en hebben gediplomeerd personeel in dienst om een bestek voor u op te stellen.

Toezicht en directievoering

Tijdens de realisatie van uw bouwplan kunnen wij u op diverse fronten ondersteunen. Of het gaat om directievoering, bouwtechnisch toezicht of bewonersbegeleiding, onze medewerkers staan u graag met raad en daad terzijde.

Systematiek voor uitbesteding van mutatie- en onderhoudswerkzaamheden

Voor het uitvoeren van mutatie- en serviceonderhoud door woningbouwcorporaties beschikt Van Ancum Hoogendoorn over een efficiënt systeem. Lees verder op onze speciale pagina hierover.

Bouwkundig advies en overige diensten 

Naast de reeds omschreven diensten bieden wij u een zeer uitgebreid pakket aan op het gebied van bouwkundige dienstverlening. Hierbij moet u denken aan: 

 • Bouwkundige keuringen / inspecties;
 • Bouwbesluitberekeningen;
 • Ontruimingsplan- / veiligheidstekeningen;
 • Kadastrale splitsingstekeningen;
 • Haalbaarheidsstudies / schetsontwerpen;
 • Bouwtechnisch onderzoek;
 • Advisering bij strategisch voorraadbeleid.
 • Advisering bij aankoop van woningen en overige gebouwen.