Herbestemming Oudekerksplein 4 in Amsterdam

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Projectnaam: Herbestemmen Oudekerksplein 4 te Amsterdam
Opdrachtgever: Ymere
Ontwerpfase: 2011
Realisatiefase: -
Aannemer: -
Gemeente: Amsterdam
Aantal verhuureenheden: 1
Bouwjaar: 1930
PROJECTBESCHRIJVING

Sinds enige jaren zijn diverse panden in het centrum van Amsterdam via de gemeente verkocht aan onder andere woningbouwcorporaties. Deze slag is gemaakt in het kader van "Project 1012" welke als doel heeft om in de rosse buurt het vastgoed uit criminele handen te halen.

Ymere heeft een aantal panden in bezit, waar Van Ancum Hoogendoorn BV diverse onderhoudsinventarisaties en kostenramingen voor heeft gemaakt.

Oudekerksplein 4 staat op de nominatie om verbouwd te worden tot horeca gelegeheid.

Ten behoeve van aanpassing van het monumentale casco heeft van Ancum Hoogendoorn het benodigde bouwkundige teken- en ontwerpwerk verricht.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Door Van Ancum Hoogendoorn BV zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Bouwkundige opname bestaande toestand;
  • Planontwikkeling / Kostenraming;
  • Bouwvergunning & toetsing plan aan wet- en regelgeving;