Mozaiekschool in Hilversum

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Projectnaam: Nieuwbouw Moziekschool te Hilversum
Opdrachtgever: Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in het Gooi e.o.
Ontwerpfase: 2010
Realisatiefase: 2011-2012
Aannemer: Van Norel Bouwgroep
Gemeente: Hilversum

PROJECTBESCHRIJVING

De Mozaiekschool in het Hilversum heeft een deel van haar oude pand gesloopt, wat heeft plaatsgemaakt voor de gerealiseerde nieuwbouw.

Een gedeelte van het oude schoolgebouw is behouden gebleven en heeft tegelijkertijd met de nieuwbouwwerkzaamheden een onderhoudsbeurt gehad.

UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

Van Ancum Hoogendoorn BV heeft voor de aanbesteding het bestek verzorgt en tijdens de uitvoering van het project zorggedragen voor de directievoering en uitvoeringsbegeleiding.